Familie-opstellingen

Familie-opstellingen ofwel systemische opstellingen worden steeds vaker gebruikt om inzicht te krijgen in persoonlijke issues of vragen. Vaak blijkt dat men onbewust patronen heeft overgenomen van voorouders of dierbaren, uit een gevoel van solidariteit - het lot willen dragen van de ander.....

De Opstelling

In een groepje van rond de tien personen –onbekenden van elkaar- kun je een vraag stellen, waarop je nooit een antwoord hebt gevonden, een oud of diep verlangen, een oud verdriet, onbegrip of trauma inbrengen. Na een kort inleidend gesprek met de coach kies je - uit het groepje - representanten voor leden uit je familie of naasten, van nu of vroeger. Vaak al binnen enkele minuten komen er oude gevoelens en patronen naar boven. Doordat je nu meer van een afstand kijkt, krijg je inzicht, en vaak ook begrip, en kun je de dingen laten waar ze thuishoren. Bijna altijd ervaren mensen daarna een gevoel van opluchting en een meer ontspannen kijk op hun verleden en familiebanden.

Deelname

Je kunt deelnemen als toeschouwer, waarbij je vaak als representant uitgekozen zal worden in de opstelling van een van de anderen. (Je mag dit altijd weigeren zonder opgaaf van redenen.) Als representant herken je vaak een stuk van je eigen levenservaring, waardoor je zelf ook vaak inzicht verkrijgt en een gevoel van bevrijding kunt ervaren.

Je kunt ook actief een vraag of wens inbrengen, waarna de opstelling rondom die wens verder uitgewerkt wordt.

Je kunt er ook voor kiezen om een opstelling te doen met blokjes of figuurtjes, dus zonder andere deelnemers. Zie daarvoor onder "coaching".

De opstellingen vinden meestal plaats in onze "hooizolder" die daarvoor een ideale, sfeervolle "veilige" ruimte biedt.

Wij (Jolanda en Gerard) organiseren zelf deze bijeenkomsten, en zijn beiden gecertificeerd coach systemische opstellingen. Soms werken we ook met gast-coaches en we kunnen ook andere workshops combineren in overleg.

Bijeenkomsten zijn meestal met 6 tot 15 personen, en de tarieven zijn inclusief koffie, thee, water.

Kijk op onze agenda voor data.

Tarieven

  • 20,- voor "gewone" deelnemers / representanten
  • 45,- voor diegenen die zelf actief een vraag willen inbrengen